എനിക്ക് ചിലതൊക്കെ പറയാനുണ്ട്

ഇതാണെന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരാനുള്ള ഗെയ്റ്റ്. ഗെയ്റ്റ് പകൽ മുഴുവൻ തുറന്നുകിടക്കും. ബോൾട്ട് ചെയ്യാറില്ല. ഒന്ന് മെല്ലെ തള്ളിയാൽ മതി. വീടിന്റെ ...