കണ്ണൂർ പോയിവന്ന വഴികൾ

വരാന്തയെന്നു വിളിക്കാമോയെന്നറിയില്ല. പുറത്തെ ചായ്പ്പിന്റെ ജനാലക്കമ്പികൾ പിടിച്ച് ഇരുളിലേക്ക് നോക്കുന്ന ബാല്യമാണ് ഓർമ. പുറത്തെ സപ്പോട്ട മരത്തിന്റെ കീഴെയുള്ള പബ്ലിക് ...

നാടുവിട്ടുപോയ പാട്ടുകാര്‍

സുറാബ് എന്നും വയറുവേദനക്കാരനായ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ തറവാട്ടിൽ.വയറുവേദന വരുമ്പോഴൊക്കെ അയാളുടെ മരുന്ന് പാട്ടായിരുന്നു.എല്ലാപാട്ടിലും ' തടകിമണത്ത് ' മുത്തംകൊടുക്കുന്ന ഒരു ...

ഒരു വടക്കന്‍ ഓര്‍മ

സോമന്‍ കടലൂര്‍ 2003 വരെ വടക്കേ വടക്കൻ കേരളം എന്നെസംബന്ധിച്ച് വിദൂരതയിലുള്ള, കേവലവിവരങ്ങളിലൂടെ മാത്രം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ദേശമായിരുന്നു. പൂരക്കളിയെക്കുറിച്ചും വയനാട്ടുകുലവനെക്കുറിച്ചും ...

കാഞ്ഞൻ-കാട്

പി.വി.കെ. പനയാൽ ഞങ്ങൾ, കാസറഗോഡൻ ‘ഗ്രാമീണരുടെ, ജീവനോപാധികളെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് രണ്ട് ചന്തകളാ യിരുന്നു. ഒന്ന്: കണ്യാളംകര ചന്ത. കണ്ണികുളങ്ങരയുടെ തദ്ഭവമാണ് ...

രണ്ട് പൊട്ടന്മാര്‍

സംസ്ഥാന സ്കൂൾ യുവജനോത്സവത്തിന്റെ അറുപതാം അദ്ധ്യായം കാഞ്ഞങ്ങാടിന് സ്വന്തമാകുമ്പോൾ ഈ നാടിന് എന്നേ സ്വന്തമായ രണ്ട് മരണമില്ലാത്ത കലാകാരന്മാരെ ഓർമ്മിച്ചു ...

വടക്കന്‍ മണ്ണടരുകള്‍ പറയുന്നത്

വെള്ളിക്കോത്ത് വായനശാലയിലേക്കു പോകാന്‍ കോട്ടയ്ക്കലില്‍ നിന്നും മുരളി എന്നെ കൂട്ടു വിളിച്ചപ്പോള്‍ തന്നെ ഒക്റ്റോബര്‍ മാസത്തെ ഈ ആദ്യ ഒഴിവുദിനം ...