രണ്ട് കാലങ്ങൾ, രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ

ഏതോ യാത്രയ്ക്ക്പോവാൻ ബസ് സ്റ്റാന്റിൽ ചെന്നപ്പോഴാണ് അവളെകണ്ടത്. ഷാഹിന. സ്കൂളിലെ എന്റെപഴയ സഹപാഠി. പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് വിവാഹം ചെയ്തു പോയതിനു ...

വീട് വിട്ട് പോകുമ്പോൾ

നേടുന്നവരുടെയും നഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെയും ജീവിതമാണ് പ്രവാസം. എനിക്കു നഷ്ടപ്പെട്ടതു മുഴുവനും ഗ്രാമവും തറവാടും പച്ചയായ ജീവിതവുമാണ്. കുറേ വിശ്വാസങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും ചേർന്നതാണ് ...

കള്ള്ഷാപ്പും നാടകദിനങ്ങളും

മനുഷ്യജീവിതത്തെ മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും നയിക്കുന്നതിൽ പലപ്പോഴും യാദൃച്ഛികതകൾക്ക് വലിയൊരു പങ്കുണ്ട്. അതിജീവനത്തിനായി നാടകത്തിൽ എന്നപോലെ ജീവിതത്തിലും ഒട്ടനവധി വേഷങ്ങൾ കെട്ടാൻ ...

നാടുവിട്ടുപോയ പാട്ടുകാര്‍

സുറാബ് എന്നും വയറുവേദനക്കാരനായ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ തറവാട്ടിൽ.വയറുവേദന വരുമ്പോഴൊക്കെ അയാളുടെ മരുന്ന് പാട്ടായിരുന്നു.എല്ലാപാട്ടിലും ' തടകിമണത്ത് ' മുത്തംകൊടുക്കുന്ന ഒരു ...

വടക്കിന്റെ ജൈവ സമരങ്ങൾ

കാഞ്ഞിരോട് എന്നായിരുന്നു കാസർകോടിന്റെ പഴയപേര്. കാഞ്ഞിരനാട് എന്നർത്ഥം. ഇതിന്റെ കന്നടമൊഴിമാറ്റമാണ് കാസറഗോഡ് - കാസറയെന്നാൽ കാഞ്ഞിരമരം. കാഞ്ഞങ്ങാട് ആകട്ടെ കാഞ്ഞിരനാട് ...