സ്വയംഭൂ (നോവൽ പ്രകാശ് മാരാഹി

സ്വയംഭൂ (നോവൽ) പ്രകാശ് മാരാഹി   3 വെളുത്ത നാരായണൻ നല്ലൊരു അദ്ധാപകനായിരുന്നത്രേ. വൊളന്ററി റിട്ടയർമെന്റ് എടുത്ത് ഇപ്പോൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്നു. ...

സ്വയംഭൂ : പ്രകാശ് മാരാഹി – 2

ഇരട്ടകള്‍   മന്ദഗര എന്ന് പ്രാചീനകാലത്ത് വിളിച്ചുപോന്നിരുന്ന ആ പട്ടണത്തിലെത്തിയതിന്റെ പിറ്റേന്നു തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കൺസ്‌ട്രെക്ഷൻ സൈറ്റ് ഓഫീസിൽ എന്നെ ...

സ്വയംഭൂ : പ്രകാശ് മാരാഹി

സ്വയംഭൂ (നോവൽ) പ്രകാശ് മാരാഹി     ഭാഗം ഒന്ന് 1 ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ പൊരുളനുസരിച്ച് മന്ദഗരയുടെ ചരിത്രം ഇത്രയേയുള്ളൂ: ...

An augury of love

An augury of love Sara Abdullah   Anyone who has an inkling of the history ...

SISTER AIMIE

SISTER AIMIE Sara Abdulla   The verdict was given; I inhaled deeply while racking my ...

കൊട്ടാരം : ഹോർഹേ ലൂയിസ് ബോർഹെസ്

അസഹിഷ്ണുതകളുടെ, പലായനങ്ങളുടെ, അടിച്ചമർത്തലുകളുടെ ഈ കാലത്ത് ബോർഹേസിന്റെ ഈ കവിതയ്ക്ക് വലിയ മുഴക്കമുണ്ട്. 'അസഹിഷ്ണുതയുടെ കാലത്തെ ശബ്ദങ്ങൾ 'എന്ന വിഷയത്തിൽ ...

നോവൽ: കടൽ കഫെ 3

നോവൽ: കടൽ കഫെ 3 കരിവെള്ളൂർ കാവുമ്പായി റോഡ് അരിയും പരിപ്പും അത്യാവശ്യം പച്ചക്കറികളുംലൈറ്റ് ഹൗസിനടുത്തുള്ള നാഷണൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ...

കടൽകഫെ (നോവൽ)

അന്നെനിക്ക് തോന്നിയതാണ് പക്ഷികൾ കടലിൽ നിന്നും മീനുകൾ ആകാശത്തിൽ നിന്നുമാണ് വരുന്നതെന്ന് ...ചുമ്മാ, തമാശയാണ് കേട്ടോ ചെറുപ്പത്തിൽ എം മുകുന്ദന്റെയും ...